Reglement

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt € 40,00 per seizoen. (IBAN BE05 0682 4364 9475 - WTC De Bristoltrappers).

Kledij
Als nieuw lid verwachten we wel dat je de uitrusting van de Bristoltrappers aanschaft.
Je betaalt hiervoor € 100,00 extra. 
Deze uitrusting bestaat uit:
- korte koersbroek
- koerstrui korte mouw
- koerstrui lange mouw
Extra kledij kan besteld worden en dient integraal betaald te worden.
Het bedrag (€ 100,00) dat je betaalt voor je uitrusting kan je echter wel gedurende de volgende jaren volledig of deels terug winnen. 
Gedurende het seizoen worden je aanwezigheden bijgehouden.  Indien je 25 zondagen aanwezig bent gedurende het seizoen, mag je 25 x € 1,00 in mindering brengen voor het lidgeld van het daaropvolgend seizoen dit met een maximum van € 30,00.
Op die manier kan je dus je uitrusting volledig of deels terugbetaald krijgen.

Helm
Het dragen van een helm wordt ten zeerste aangeraden.

Verschillende ploegen
De Bristoltrappers beschikken over een A+, A, B en C ploeg.  Ieder lid mag zelf beslissen voor welke groep hij opteert, doch wees eerlijk met jezelf. 
De A+ ploeg fietst gemiddeld 90 km aan een gemiddelde snelheid van 30 à 31 km/h.
De A ploeg fietst eveneens gemiddeld 90 km aan een gemiddelde snelheid van 28 à 29 km/h.
De B ploeg fietst gemiddeld 75 km aan een gemiddelde snelheid van 27 à 28 km/h.
De C ploeg fietst gemiddeld 50 à 60 km aan een gemiddelde snelheid van 25 km/h.

Clubkampioenschap
Er is een kampioenschap voorzien voor de A , B en de C ploeg.
De A+ en de A ploeg vallen onder hetzelfde kampioenschap.
Enkel de ritten op zondagen tellen mee voor het clubkampioenschap.
Ritten op zaterdagen of andere dagen worden  niet in rekening gebracht voor het clubkampioenschap.
Iedere zondag wordt na de rit de aanwezigheden en het aantal km aangevuld.  Wanneer dit door omstandigheden niet kon gebeuren, wordt gevraagd dit nadien zo vlug mogelijk in orde te brengen.

Regelmatigheidscriterium
Wie gedurende het seizoen 25 zondagen aanwezig is, wordt tijdens de kampioenenviering beloond.

Zondagritten
De zondagritten worden vooraf bepaald (zowel voor de A , B+, B als de C ploeg) en worden steeds met de ganse groep afgelegd.
Er wordt gepoogd de agenda van het Leiedal te volgen.  Afwijkingen en voorstellen kunnen steeds vooraf ingediend worden. 
De uitstappen zullen vooraf terug te vinden zijn op het forum van de site van de Bristoltrappers.  Uitzonderlijk wordt pas de zondag zelf beslist waar naar toe wordt gefietst. 
Tijdens de zondagriten wordt steeds in groep gereden.  Dit impliceert dat steeds gewacht wordt achter de laatste zodat er niemand wordt uitgereden. 
Op hellingen wordt tijdens het klimmen een uitzondering gemaakt.  Er dient echter boven op de helling steeds gewacht te worden op de laatste. 
Enkel als een Bristoltrapper  (door omstandigheden)  zelf beslist het langzamer aan te doen mag hij achtergelaten worden.  Dit dient wel te gebeuren in samenspraak met de groep.   
Er wordt steeds gewacht op iemand die lek rijdt of technische problemen kent. 
Mogelijks worden 2 wegkapiteins aangeduid die instaan voor toezicht op de groep en het maken van afspraken tijdens de rit.

Leiedal
De bristoltrappers  zijn lid van wtcv Leiedal.  Alle leden worden ingeschreven en ontvangen een rittenkaart.  Gevraagd wordt deze kaart steeds bij te hebben wanneer we aan een rit van het Leiedal deelnemen.  Indien A en B+, B ploeg (+ eventueel C ploeg) deelnemen aan eenzelfde rit, wordt er samen naar de inschrijvingsplaats gefietst.  Betalen inschrijvingsgeld + afgeven lidkaart gebeurt onmiddellijk bij aankomst aan café Bristol.  Enkele betere fietsers rijden dan voorop naar de inschrijvingsplaats om De Bristoltrappers in te schrijven en te betalen zodat de groep geen tijd verliest bij aankomst aan de inschrijvingsplaats.

Sluikstorten
Bij bevoorrading tijdens het fietsen worden lege verpakkingen steeds terug weggeborgen. 
Enkel wordt een uitzondering gemaakt voor afbreekbare producten zoals o.a. bananenschillen of resten van koeken. 
Ook lekke band of fietsonderdelen die stuk zijn worden niet ten velde gegooid.

Gezinsfietstocht
Jaarlijks wordt gepoogd een gezinsfietstocht te organiseren. 
Dit gebeurt steeds door 2 leden die iedere jaar hun kandidatuur indienen.   
De tocht bedraagt ongeveer een 30-tal km en moet haalbaar zijn ook voor minder ervaren fietsers (vrouwen en kinderen).

Verzekering
Iemand die zich inschrijft bij de Bristoltrappers is NIET verzekerd.  Ieder lid dient zelf in te staan voor een eigen fietsvezekering Lichamelijke Ongevallen zo hij dit wenst.
De club is wel verzekerd BA voor het organiseren van de wekelijkse fietstochten, onze rally en de verschillende groepsactiviteiten.